Se og last ned plankart og annen dokumentasjon om Kvernodden boligområde

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser for Kvernodden

Plankart - Oversikt

Reguleringsbestemmelser for Kvernodden

Planomtale

Reguleringsbestemmelser for Kvernodden

Risikoanalyse

Reguleringsbestemmelser for Kvernodden